Us ferhaal

Elkenien hat syn eigen ferhaal en giet syn eigen paad. Mar somstiden hawwe jo help nedich foar de kommende stap. Ik bin altyd ree en iepen om te helpen om de Fryske taal en kultuer groeie te litten. Myn emailadres is sj.groenhof(apesturtsje)gmail.com